پارتیشن بندی

چهارشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1386 ساعت 11:56 ب.ظ

ما برای پارتیشن بندی نیاز به یک دیسک بوت سی دی ویندوز 98 داریم. حالا سی دی بوت 98 را گذاشته وکامپیوتررا ریستارت میکنیم.بعداز لحظاتی صفحه ای ظاهر می شود که دو گزینه دارد شماره اولی برای بالاامدن از طریق هارددیسک ودومی برای بالا امدن از طریق سی دی رام ما شماره 2را انتخاب می کنیم واینتر را میزنیم بعد پنجره ای باز میشود که چند گزینه داردما بری پارتیشن بندی گزینه زیر را انتخاب کرده start computer with cd-romsupport واینتر را می زنیم الان کامپیوتر در محیط DOSمی اید بعد این دستور را می نویسیم A:\>fdiskواینتر الان صفحه  fdiskظاهر می شود اگر هارد شما از 512mbبیشتر است دکمه yرا فشار دهید وگر نه Nرا بزنید و اینتر. الان صفحه رامی بینید دارای4 گزینه شماره 1برای ساختن پار تیشن شماره2برای فعال کردن شماره3برای پاک کردن پارتیشن وشماره4 اطلا عاتی درمورد پارتیشن میدهد طریقه ساختن:شماره 1را در کادر پایین وارد می کنیم و اینتر.بعد پنجره ای باز می شود که کدام قسمت را می خواهید بسازیدگزینه اول ناحیه(primary)وبعدextendedگزینه اول را انتخاب کرده و اینترهم اکنون برنامه سطح دیسک رابررسی می کند تا کل فضا را به دست اورد. بعد در پیغامی که ظاهر میاید از شما می پرسد ایا می خواهید کل فضای هارد را به پریماری اختصاص دهیدیا نه کلید Nرامی زنیم واینتر برنامه مجددا بررسی می کند سطح دیسک راو پیغامی ظاهر میشود واز شما می پرسد قصد دارید چند درصدرا به primary اختصاص دهید در کادری که یک عددی نوشته %7را وارد کنید برای دادن علامت درصد شیفت+عدد5روی صفحه کلید را بگیریدو بعد از این کار پیغامی ظاهر می شود مبنی بر انکه ناحیه پریما ری را ساختم.الان دکمه ESCرازده تا به صفحه اصلی اف دیسک باز گردید بعد ناحیه extendرا باید بسازیم پس شماره 1راوارد می کنبم در کادر پایین واینتر را می زنیم وپنجره ساختن نمایش داده می شود هم اکنون برای ساختن ناحیه extendگزینه2را انتخاب کرده و اینتر را می زنیم.هم اکنون پیغامی ظاهر می شود مبنی بر این که چند درصد از کل فضای هارد باقی مانده شما باید کل اینفضا را به نا حبه extendاختصاص داده و اینتر را می زنیم وپیغامی ظاهر میشود که این ناحیه ساخته شد و دکمهEScرا بزنید برنامه برای سا ختن دیسکهای logical اقدام به بررسی میکند و درپیغامی از شما می پرسد چند درصد از فضای اکستندد را به لو جیکال اختصاص مدهیدمیزان فضا را (%30)انتخاب کرده و اینتر را می زنیم و همینطور بقیه را انتخاب می کنیم تا تمام شود در خاتمه پیامی ظاهر میشود مبنی بر انکه تمام دیسک ها را ساختم .اخرین کار شمافعال کردن یک پار تیشن است دکمهesc را زده وشماره 2 را انتخاب کرده و اینتررا زده در پنجره ظاهر شده شماره پارتیشنی را که قصد دارید فعال کنیدشماره آنرا واردکرده وesc رازده هم اکنون پارتیشن بندی تمام شده دکمهescرا زده برای خارج شدن یک بار دیگر دکمهescرازده و بعد ریستارت کنید. مجددا وارد محیط DOCشده و باید کلیه درایوهای ساخته شده را فرمت کنیم برای فرمت کردن کامپیوتر را باید در محیط داس راه اندازی کنید ودرمحل مکان نما دستور زیر را وارد کنیدوبعد کلید اینتر را بزنید. و دستور زیر را اجرا کنید A:\>FORMAT C:واینتر وپیغامی ظاهر میشود مبنی بر اطمینان کلیدYرازده واینترودر پیغام بعدی که از دوباره ظاهر میشودکلید اینتر.وبقیه درایوها را نیز به همین صورت فرمت می کنیم.

برای پاک کردن پارتیشن قبلی درهمان صفحه اف دیسک شماره 3را انتخاب کره و اینتر بعد شماره 3را از دوباره منویسیم واینتر بعد در صفحه ظاهر شده شماره پارتیشنی را که می خواهم پاک کنیم را منویسیم واینتر را می زنیم یک بار دیگر اینتر و کلمه Yرا زده واینتر وبقیه را نیز به همین صورت.

لطفا نظرات خود را به این ایمل بفرستید.(hamed_ecu@yahoo.com)

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد